kilkus-TRAVEL-0125


One thought on kilkus-TRAVEL-0125

  1. Ad ZK:Nesouhlasím. Je tÅ™eba vyjít z čl. 8 odst. 2 Listiny, podle nÄ›hož je zbavení osobní svobody, byÅ¥ krátkodobé, možné jen na základÄ› zákona, tzn. v daném případÄ› ustanovení § 76 odst. 2 TrŘ, které je nutno vyložit a cor.taniorJeÅ¡tÄ› explicitnÄ›jší je Úmluva, podle jejíhož čl. 5 odst. 1 je zadržení možné jen v taxativnÄ› vymezeném výčtu situací; do žádné z tÄ›chto kategorií nelze zadržení z důvodu nutné obrany podÅ™adit.Psal jsem o tomto judikátu podrobnÄ›ji na svém blogu, kde k tomu byla i pomÄ›rnÄ› dlouhá diskuse, bohužel, pokus zveÅ™ejnit neproÅ¡el zdejší censurou.

Leave a Comment